"ОРОН НУТАГТ АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЛБАРЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ БОЛОМЖ, ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДАЛ" сэдэвт зөвлөгөөн Баянхонгор аймагт болно

"ОРОН НУТАГТ АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЛБАРЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ БОЛОМЖ, ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДАЛ" сэдэвт зөвлөгөөн Баянхонгор аймагт болно

             Үндсэн чиглэл: Монгол улсын 21 аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газруудын хоорондын уялдаа холбоог сайжруулах, орон нутагт хүртээмжтэй аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх бодлого чиглэл төлөвлөх, ажлын туршлага солилцох, хамтран төлөвлөгөө, зөвлөмж гаргах, нөхөрсөг тэмцээн уралдаан зохион байгуулж спортын ур чадварыг дээшлүүлэхэд оршино.

              Хамрах хүрээ: Тус зөвлөгөөнд Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, 21 аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын албан хаагчид оролцоно.

              Болох газар: Баянхонгор аймаг, Баянхонгор хот, Номгон 1-р баг, Хүүхдийн Тэмүжин театрын урлагийн зааланд.

              Хугацаа: 2019 оны 09 дүгээр сарын 12 - 15 өдрүүдэд болно. /Эх сурвалж: Баянхонгор Гадаад Харилцаа, Аялал Жуулчлалын Алба/


Share :

Comments


Х.Түмэндэлгэр
Х.Түмэндэлгэр
05 Sep 2019 09:36 AM
Маш зөв. Баянхонгор бол байгалийн бүс бүслүүр,биологийн төрөл зүйлийн хувьд бусад аймгуудаас хол илүү,гайхамшигтай газар нутаг. Гэвч энд өнөөг хүртэл аялал жуулчлал хөгжөөгүй гэхээр байгаа нь анхнаас нь зөв, тогтвортой аялал жуулчлалын үлгэр жишээ загвар болгон хөгжүүлэх боломжийг олгоно гэж бодож байна.
Х.Түмэндэлгэр
Х.Түмэндэлгэр
05 Sep 2019 09:36 AM
Маш зөв. Баянхонгор бол байгалийн бүс бүслүүр,биологийн төрөл зүйлийн хувьд бусад аймгуудаас хол илүү,гайхамшигтай газар нутаг. Гэвч энд өнөөг хүртэл аялал жуулчлал хөгжөөгүй гэхээр байгаа нь анхнаас нь зөв, тогтвортой аялал жуулчлалын үлгэр жишээ загвар болгон хөгжүүлэх боломжийг олгоно гэж бодож байна.
Х.Түмэндэлгэр
Х.Түмэндэлгэр
05 Sep 2019 09:37 AM
Маш зөв. Баянхонгор бол байгалийн бүс бүслүүр,биологийн төрөл зүйлийн хувьд бусад аймгуудаас хол илүү,гайхамшигтай газар нутаг. Гэвч энд өнөөг хүртэл аялал жуулчлал хөгжөөгүй гэхээр байгаа нь анхнаас нь зөв, тогтвортой аялал жуулчлалын үлгэр жишээ загвар болгон хөгжүүлэх боломжийг олгоно гэж бодож байна.
Х.Түмэндэлгэр
Х.Түмэндэлгэр
05 Sep 2019 09:41 AM
Үүнд жуулчны хөтөлбөрийг хэрхэн зохиох,аялалын ямар төрлийг түлхүү хөгжүүлэх,ямар хамгаалалт ашиглалт явуулах,жуулчны баазууд, гэр буудлыг хаана, юуг түшиглэж хэрхэн байгуулах, ямар зарчим,бодлого баримтлахыг тодорхойлж хатуу мөрдүүлэх нь
чухал даа.

Add New Comment

 Your Comment has been sent successfully. Thank you!   Refresh
Error: Please try again