Улсын дугаарын хязгаарлалтгүйгээр хотын замын хөдөлгөөнд оролцох зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Улсын дугаарын хязгаарлалтгүйгээр хотын замын хөдөлгөөнд оролцох зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх материалын жагсаалт

 


ЖУУЛЧИН ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙГ УЛСЫН ДУГААРЫН ХЯЗГААРЛАЛТГҮЙГЭЭР ХОТЫН ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНД ОРОЛЦОХ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

Эх сурвалж. Нийслэлийн Аялал Жуулчлалын Газар

Share :

Comments


Enkhbat Enebish
Enkhbat Enebish
12 Feb 2020 09:49 PM
Thx Enkh

Add New Comment

 Your Comment has been sent successfully. Thank you!   Refresh
Error: Please try again