Нийслэлийн засаг даргын 2020.01.27-ны өдөр гарсан захирамж 3-р сарын 30 хүртэл сунгагдлаа

Нийслэлийн засаг даргын 2020.01.27-ны өдөр гарсан захирамж 3-р сарын 30 хүртэл сунгагдлаа

Иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах талаар авч хэрэгжүүлж байгаа ажлыг эрчимжүүлэх тухай нийслэлийн Засаг даргын 2020.02.26-ны өдрийн А/223 дугаар захирамж гарлаа. Захирамжаар 2020.01.27-ны өдрийн А/108 дугаар захирамжийн 1 дэх хэсгийн хэрэгжих хугацаа 03 дугаар сарын 30-ны өдрийг хүртэл сунгалаа. Share :

Add New Comment

 Your Comment has been sent successfully. Thank you!   Refresh
Error: Please try again