Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт олон нийтийг хамарсан аялал, алхалтыг 3-р сарын 30-ний өдрийг хүртэл хориглов

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт олон нийтийг хамарсан аялал, алхалтыг 3-р сарын 30-ний өдрийг хүртэл хориглов

Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны А/108 дугаар захирамжийн хүрээнд Шинэ коронавирус /КОВИД-19/ халдварт өвчний тархалт буурахгүй, өргөн хүрээнд дэгдэж байгаатай холбогдуулан нийслэлийн нутаг дэвсгэрт олон нийтийг хамарсан аялал зугаалга, явган аялал зохион байгуулахыг 2020 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрийг дуустал түр хориглож байна.

Захирамжийг зөрчсөн иргэдэд хуулийн дагуу арга хэмжээ авахыг мэдэгджээ.

Эх сурвалж: Нийслэлийн аялал жуулчлалын газар 

 Share :

Add New Comment

 Your Comment has been sent successfully. Thank you!   Refresh
Error: Please try again