2020 оны эхний 2 сарын байдлаар ирсэн жуулчдын тоог өмнөх онтой харьцуулахад 21 хувиар буурчээ

2020 оны эхний 2 сарын байдлаар ирсэн жуулчдын тоог өмнөх онтой харьцуулахад 21 хувиар буурчээ

Дэлхийн хэмжээнд тархаад буй Ковед 19 цар тахал аялал жуулчлалын салбарт ихээхэн нөлөөлж байгаа нь 2019 оны 2 дугаар сард Монгол Улсад ирсэн жуулчдын тоог 2020 оны 02 дугаар сард ирсэн жуулчдын тоотой харьцуулсан байдлаас харж болж байна. Өөрөөр хэлбэл өнгөрсөн оны мөн үеийн аялал жуулчлалын салбараас олсон орлого -28 хувиар буурчээ. Гэвч бид хариуцлагатайгаар маскаа зүүж, төр засгийн шийдвэрээ дагаж чадвал манай улсын аялал жуулчлалын салбар жуулчдын тоо, олох орлого өмнөх жилүүдээс огцом нэмэгдэх боломжтойг судлаачид хэлж буй юм. Эх сурвалж: БОАЖЯ


Share :

Add New Comment

 Your Comment has been sent successfully. Thank you!   Refresh
Error: Please try again