Цаасан хэрэглээг цахим хэлбэрт шилжүүлэх www.aboutmongolia.mn онлайн каталог сайт нээгдлээ

Цаасан хэрэглээг цахим хэлбэрт шилжүүлэх www.aboutmongolia.mn онлайн каталог сайт нээгдлээ

Цаасан /боршур/ танилцуулгыг цахим /онлайн/ болгох www.aboutmongolia.mn онлайн каталог вебсайт нээгдлээ.

 

Модыг хайрлаж, мөнгийг тань хэмнэх хэзээ ч хаанаас ч орж болох аялал жуулчлал, зочлох үйлчилгээ, хамаарал бүхий байгууллага, үзвэр үйлчилгээний нэгдсэн мэдээллийн сайт болох үндсэн чиглэлтэй юм.

 

info@tourismnews.mn мэйл хаягт хандан дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах боломжтой 


Share :

Add New Comment

 Your Comment has been sent successfully. Thank you!   Refresh
Error: Please try again