СУДАЛГАА: Санал асуулгад 813 жуулчин тээврийн жолооч хамрагджээ

СУДАЛГАА: Санал асуулгад 813 жуулчин тээврийн жолооч хамрагджээ

Зам Тээврийн Хөгжлийн Сайдын 2020 оны А/24 дүгээр тушаалтай холбоотойгоор Монголын аялал жуулчлалын жолоочдын холбооноос жуулчин тээврийн жолоооч нарын дунд явуулсан санал асуулгыг өрнүүлжээ. Энэхүү судалгаанд нийт 813 жолооч хамрагдсан байна.

Доорх судалгааны үр дүнг хавсарган ЗТХ-ийн сайдад хариу албан бичиг хүргүүлэхээр төлөвлөжээ. Эх сурвалж: МАЖЖХолбоо

2020.04.23 

Share :

Add New Comment

 Your Comment has been sent successfully. Thank you!   Refresh
Error: Please try again