Зочид буудал, зоогийн газрын удирдах ажилтны сургалт болно

Зочид буудал, зоогийн газрын удирдах ажилтны сургалт болно

Зочид буудал, зоогийн газрын удирдах ажилтны 40 цагийн, 10 өдрийн танхимийн сургалтын бүртгэл явагдаж байна.

Удирдах ажилтаны манлайлал
Зочид буудлын борлуулалт ба маркетинг
Зочид буудлын бизнес төлөвлөлт
Зочид буудлын орлогын менежмент
Зочид буудлын програм хангамж
Онлайн орчинд зочид буудлын борлуулалт хийх аргууд
Хурал, хүлээн авалтын менежмент
Жуулчны баазын үйлчилгээний менежмент
Зоогийн газрын концепцийг оновчтой төлөвлөх нь
Зоогийн газрын цэс төлөвлөлт ба инженерчлэл
Зоогийн газрын бизнес төлөвлөгөө боловсруулах аргачлал
Зоогийн газрын зардлын менежмент
Гомдлын менежмент
ISO стандартыг хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газарт нэвтрүүлэх нь
Зоогийн газрын ажилчдын гүйцэтгэлийн үнэлгээний оновчтой аргууд
S.O.P буюу үйлчилгээний стандартыг боловсруулах аргачлал
Үнэнч хэрэглэгчийн хөтөлбөр

Сургалтын төлбөр: 450 000₮

Хугацаа: 2020.05.04-15 өдрүүдэд
Даваа-Баасан гарагт 09:00-12:10 цагт хичээллэнэ.
Суралцагч бүрт тусгайлан үйлчилгээний S.O.P стандартын гарын авлага бэлэглэнэ.
Сургалтын бүртгэл 88092319, 70006729
Анги дүүргэлт хязгаартай.

Зохион байгуулагч: ЗОЧЛОХ ҮЙЛЧЛЭХ САЛБАРЫН СУРГАЛТ ХӨГЖЛИЙН ТӨВ


Share :

Add New Comment

 Your Comment has been sent successfully. Thank you!   Refresh
Error: Please try again