Дотоодын аялагчид аялал жуулчлалын салбарыг аврах уу? судалгааны үр дүн | #МУИС

Дотоодын аялагчид аялал жуулчлалын салбарыг аврах уу? судалгааны үр дүн | #МУИС

                Дотоодын аялагчид аялал жуулчлалын салбарыг аврах уу? санал асуулгыг Монгол Улсын Их сургуулийн Газарзүйн тэнхим, Аялал жуулчлалын хөтөлбөрийн багийнхан явуулсан билээ. Тус судалгааны зарим үр дүнг нэгтгэсэн байна. СУДАЛГАА ТАТАХ /pdf/ 

Share :

Add New Comment

 Your Comment has been sent successfully. Thank you!   Refresh
Error: Please try again